Waarom kiezen voor een freelance copywriter?

Directe communicatie met één contactpersoon. Dat zijn twee handen om te schrijven en twee ogen om te lezen. Vier ogen zien echter meer dan twee, dus laat ik mijn teksten altijd grondig nalezen alvorens ik ze je bezorg. Freelance betekent ook flexibiliteit. Op mijn website vind je geen openingsuren en vaste sluitingsdagen.

Een goede tekst, wat moet dat kosten?

Ik hanteer geen vast uurtarief, wel een projectprijs. De kostprijs is afhankelijk van enkele factoren:

  • schrijven, herschrijven of corrigeren?
  • de omvang van de opdracht (het aantal woorden, de grootte van het voorafgaandelijk opzoekwerk,…)
  • de regelmaat van de opdracht (eenmalig of weerkerend)
  • de dringendheid van de opdracht

Een duidelijke briefing maakt het voor beiden makkelijk en tijdbesparend. Deze checklist met zes vragen zorgt voor een goede briefing:

  1. Waarom wil je deze boodschap communiceren?
  2. Wie is de doelgroep van de tekst?
  3. Hoe wil je de boodschap communiceren (online of offline, welke communicatiedragers)?
  4. Wanneer moet de tekst klaar zijn?
  5. Wat is je budget?
  6. Welke extra informatie (bedrijfsbrochures, folders, vakliteratuur,…) is er ter beschikking?

Je denkt er bij voorkeur al even over na alvorens je me contacteert. :-)

Ik bezorg je daarna een offerte. Na een schriftelijk akkoord begin ik te schrijven. We spreken meteen ook de frequentie af waarop we elkaar op de hoogte zullen houden van de stand van zaken.

Samenwerken of brainstormen over een project? Maak een afspraak.